Rådgivning och processledning

Att skapa en arbetsplats är ett tillfälle till förnyelse! Att lämna gamla vanor, utveckla det som är bra och pröva nya idéer. Hepicat ger inspiration till förnyelse och förmedlar beprövade erfarenheter.