Vinnova – Samlingspunkt för innovation

.

Aktivitetsbaserad arbetsplats i för c:a 400 medarbetare

2012 – 2015 Projekt- och förändringsledning för utveckling av arbetssätt och arbetsplats.

Arkitekt: Tema