Stockholm Vatten

.

Aktivitetsbaserad arbetsplats i för c:a 300 medarbetare

2013 – 2015 Projekt- och förändringsledning för utveckling av arbetssätt och arbetsplats.

Arkitekt: White