Södertälje Stadshus – Medborgarnas kulturhus

.

Stadshus i Södertälje, c:a 400 medarbetare

2006–2009. Ledning av utvecklingsprocess kring utvecklat arbetssätt i en utvecklad arbetsplats. Arbetet utfört i dialog med ledningsgrupp, chefer och referensgrupp. Öppna seminarier för samtliga medarbetare. Inledande och uppföljande enkäter.

Arkitekt: BSK Arkitekter