OMX – Från Stureplan till Bilfabrik

.

Huvudkontor i Stockholm för c:a 1 500 medarbetare

2005–2007. Processledning kring utvecklat arbetssätt i en utvecklad arbetsplats. Arbetet utfört i dialog med ledningsgrupp, chefer och referensgrupp. Inledande och uppföljande enkäter.

Arkitekt: Sandell Sandberg Arkitekter