Nacka Stadshus – Samverkan för medborgarnytta

.

Utvecklat stadshus med aktivitetsbaserad arbetsplats

2008–2011. Processledning av utvecklat arbetssätt i en utvecklad arbetsplats. Arbetet utfört i dialog med ledningsgrupp, chefer, referensgrupp och medarbetare

Arkitekter: Aperto och Bodil Inredare