Microsoft – Aktivitetsbaserad mötesplats

.

Aktivitetsbaserad arbetsplats i Akalla för c:a 500 medarbetare

2012. Rådgivning och processledning i dialog med chefer och medarbetare. Fokus på utvecklat ledar- och medarbetarskap i en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Arkitekt: Murman Arkitekter