Lantmäteriet – Service, öppenhet och handlingskraft

.

Utvecklat kontor med delade platser för 900 medarbetare

2011–2012. Projekt- och processledning av utvecklat arbetssätt i en utvecklad arbetsplats. Arbetet utfört i samarbete med Fastighetsägaren Norrporten och i dialog med ledningsgrupp, chefer, referensgrupp och medarbetare

Arkitekt: White arkitekter