Kulturrådet – Medveten förnyelse

.

Arbetsplats i Stockholm för c:a 100 medarbetare.

2007. Ledning av utvecklingsprocess kring utvecklat arbetssätt i en utvecklad arbetsplats. Arbetet utfört i dialog med ledningsgrupp, chefer och referensgrupp. Inledande och uppföljande enkäter.

Arkitekt: Solweig Sörman