ICA – Huvudkontoret i Maxibutik

.

Huvudkontor i Stockholm för c:a 700 medarbetare

2005–2008. Ledning av utvecklingsprocess kring utvecklat arbetssätt i en utvecklad arbetsplats. Arbetet utfört i dialog med ledningsgrupp, chefer och referensgrupp. Inledande och uppföljande enkäter.

Arkitekt: TEA