Försäkringskassan – Samverkan och tillit

.

Aktivitetsbaserad arbetsplats i Stockholm för 1200 medarbetare

2012-2014. Process- och projektledning. Fokus på arbetsplatsstrategier, förändringsledning samt utvecklat ledar- och medarbetarskap i en aktivitetsbaserad arbetsplats.

Arkitekt: MER Arkitekter