Försäkringskassan IT – Investering för framtiden

.

Arbetsplats i Sundsvall för c:a 600 medarbetare

2005–2008. Kartläggning och analys av arbetssätt och arbetsplats. Förslag till lokalstrategi. Stöd till genomförandeprocessen kring utvecklat arbetssätt i en utvecklad arbetsplats. Arbetet utfört i samarbete med Fastighetsägaren Norrporten och i dialog med projektledning, chefer och referensgrupp. Inledande och uppföljande enkäter.

Arkitekt: Sweco Architects