Agria – Sveriges första flexkontor

.

Huvudkontor i Stockholm för c:a 120 medarbetare

2000. Programutveckling och ansvarig arkitekt för profilering, utformning och inredning.

2011. Utvärdering och processledning i dialog med chefer och referensgrupp.

Arkitekt 2000 Workspace. Arkitekt 2011 Murman Arkitekter