Hepicat

Workspace verksamhet bedrivs från och med 2017 under namnet Hepicat. Leds även fortsättningsvis av Thomas Nathorst-Böös, arkitekt, projektledare och organisationskonsult. 

Hepicat Sweden
Org 510401-0219
Adr Hägerstensvägen 151 • SE 126 48 Hägersten • Sweden
Tel
+468 31 27 00
TNB +46 709 39 27 00
Email
kontakt@hepicat.se
.

Pressbilder TNB ladda ner här