Föreläsningar om framtidens arbetsplats

En kreativ process stöds av både inspirerande föreläsningar och gemensam utforskande dialog. Här kan Du ta del av vår erfarenheter och metoder kring samordnad utveckling av verksamhet, arbetssätt och arbetsplats.