Skrifter

I boken  – Rum för framgång, en meningsfull arbetsplats – från 2006 beskrivs i teori och praktik resan till ett nytt arbetssätt och ny arbetsplats. I en kortare skrift – 2×12  – tankar för Dig som ska skapa en framgångsrik arbetsplats – beskrivs perspektiv och steg på vägen som bidrar till ett lyckat resultat.