Leda förändring

Vad är en lyckad förändringsprocess? Inte tvärsäkert en resa med minsta möjliga friktion. Snarare handlar det om att ta tillvara laddningen i skillnaden mellan nuläget och dit vi ska. Anspänningen, engagemanget. Där även motstånd är ett uttryck för energi. Frågan är hur kraften kan tas till vara? Nedan några förslag på infallsvinklar och steg på vägen.

Arbetsplats -Pärmar

Förändring kan vara ett ömsint farväl – Målning av Lars Lerin

Berättelse – Förändring är utveckling, har ett syfte. Förändringsledning bidrar till affärsförståelse, kundfokus, värdeskapande och förmåga. Förändringsledning är att tillsammans skapa en berättelse om framtidens uppdrag, arbetssätt, teknikstöd och arbetsplats.

Hållbarhet – Förändringsledning strävar mot hållbarhet – ekonomisk, miljömässig och mänsklig. Att med minsta möjliga resursåtgång skapa största möjliga nytta. Rent av lycka.

Process – Förändringsledning är att skapa beredskap för ovisshet. Kanske avstå från kartläggningar av gårdagen som grund för prognoser om framtiden. Istället göra djärva antaganden, satsa minsta möjliga resurser, och istället gradvis utveckla i takt med framtida behov. Att flytta en smula fokus från förberedelse till uppföljning.

Perspektiv – Förändringsledning är att betrakta från flera håll. Flyga högt och komma nära. Påminna om samband mellan övergripande strukturer, organisationens många system och individens utmaningar.

Utforskande – Förändringsledning är inte att bidra till passiv acceptans inför de utmaningar som påverkar organisation och individ. Medarbetaren som tar sitt liv och arbetsliv på allvar, möter nya omständigheter med eftertänksamhet. Undersöker, reflekterar, föreslår.

Kasam Förändringsledning är att skapa en känsla sammanhang. Människan söker mening. Förändringen måste göras begriplig, svar ges på varför det nya sker och vad det innebär för organisation och individ. För att uppnå hanterbarhet krävs strategier hos grupp och individ för en väldigt bra dag på jobbet. Detta är en av de viktigaste aspekterna i medarbetardialogen.

Förmåga – Förändringsledning är alltså att bidra med verktyg till var och en, medarbetare eller ledare, att möta framtida utmaningar. Förnyelse kräver kunskap och träning. Så är utbildning en integrerad del av processen.

Metod – Förändringsledning är att genomföra en systematisk dialog, måhända i dessa åtta steg:

  • Villkor – Gemensam insikt om nödvändighet av förnyelse
  • Vision – Ledningens framtidsbild, attraktiv och utmanande.
  • Struktur – Plan för organisation, aktiviteter och kommunikation,
  • Kartläggningar – Beteenden, roller, arbetssätt, arbetsplats och teknikstöd
  • Utforskande – Möjligheter och utmaningar för verksamhet och arbetssätt
  • Överenskommelser – Ledar- och medarbetarskap som bidrar till framgång
  • Utbildning – Exempelvis kring värdeskapande möten och digitalt arbetsflöde
  • Uppföljning – Utvärdering, åtgärder. Utvärdering, åtgärder. Utvärdering, åtgärder…

Förändringsledning är att ligga steget före, ha organisationens förtroende, vara påstridig och följsam. Ständigt närvarande i mötet. Och som tur är, tillsammans med kunden våga lära av misstag.

/ TNB

Kommentarer inaktiverade.