Dags att bryta upp?

År 2000 påstod jag att det vi kallade kontor snart skulle vara ett minne blott. Delvis var det en spaning, men kanske mest en förhoppning. 15 år senare, kan det finnas skäl att fundera på vad som hänt och hur vi nu kan ta oss an framtiden.

SONY DSC

Vackert rum med givna förutsättningar – Rabobank, Utrecht Holland

När jag uttalade min spådom var en av de första aktivitetsbaserade arbetsplatserna just färdigställd och jag hade lämnat rollen som projekterande arkitekt för att arbeta som processledare med fokus på organisationers utvecklingsförmåga. Företaget hade sin arbetsplats på en båt med gott om plats för workshops i aktersalongen. Deltagarna möttes med brasa och bulldoft vintertid och lite stillsamt gung när det inte blåste allt för mycket. Då blev det lättare att tänka i nya banor.

Vi hade en överenskommelse om att mentalt och fysiskt resa med lätt packning. Bärbara datorer med trådlös om än långsam uppkoppling. Aldrig fler saker än att vi skulle avveckla verksamheten på 45 minuter. Det visade det sig fungera fint, när väl båtäventyret var över och vi siktade mot att etablera arbetsplatsen på ett kafé. Det var väl några lådor med bokföring som skulle kånkas i land. Samt lite separationsångest att hantera.

Så vill väl alla ha det – tänkte jag då – hej då kontoret! Men det var ju fel. Istället producerades allt fler arbetsplatser med bord på långa rader i avskalade industri- och laboratorieliknande miljöer. Håglös disciplin snarare än lustfylld kreativitet. Tills det till slut ändå har hänt något. Kreativa arkitekter skapar nu livfulla scenografier med lån från stadens alla platser, inom- och utomhus, som bidrar till inspirerande och prestigelösa arbetsmiljöer för hela människor i samverkan.

Så borde vi vara nöjda, men har möjligtvis hamnat i en fälla, inte tagit oss an den egentliga utmaningen – att skapa arbetsplatser för ständig utveckling av kundnytta.

För dessa fina arbetsplatser är på något vis alltför ambitiösa. De påstår så mycket, profilerar så elegant, lämnar inget åt slumpen. Tar sig själva på stort allvar. Berättar nöjt om den egna organisationen igår och idag, i stället för att vara ett vidöppet fönster mot framtiden. Är helt enkelt ingen plats att glatt överge på 45 minuter när omständigheterna blir annorlunda och det är dags att blixtsnabbt förnya sig.

Så frågan är: Är det dags att ta ett steg till, att rent av bryta upp, just när det är som trevligast?

Arbetsplats Dia Beacon 2

Öppet rum i väntan på att tas i anspråk – Dia Art Foundation, Beacon New York

Kan vi skapa en arbetsplats som oegennyttigt och oupphörligt stöttar i förändring? Som avstår från att introvert gestalta och förstärka organisationens självbild? Som istället erbjuder fri sikt, som anspråkslöst berättar om de ständiga ansträngningarna att skapa framgång tillsammans med kunden, brukaren, patienten, klienten eller medborgaren. Och därför vänder sig mot det offentliga rummet eller rent av är en del av det.

Kan utgångspunkten rent av vara ett neutralt rum, en white box, närmast utan egenskaper, en projektionsyta? Med förmåga att ställa om efter omständigheter. Med stöd av rumsskapande element som väggar och textilier, ljussättning som ger sammanhang och stämningslägen. Inredning från en begränsad möbelkatalog som lätt och snabbt kombineras efter behov, går kanske lika bra att hyra.

Projektioner och virtuella rum är då en självklar förlängning av den fysiska platsen, antingen det handlar om utrymmen för nyfiken omvärldsspaning, effektiv produktion, meningsskapande möten eller re-kreation.

Medarbetarnas behov av sammanhang och förutsägbarhet på en plats i ständig förändring stöds av vision, mål, värderingar, smarta metoder, ledar- och medarbetarskap. En inre tillförsikt som ger framgång och arbetsglädje oavsett hur, var och när man jobbar.

Alltså: En framgångsrik arbetsplats skapas i den treenighet som plats, teknik och människa utgör. Måhända ska vi lägga mer resurser på de virtuella och immateriella kvaliteterna. Och när det aldrig någonsin mer blir som vanligt, är det alldeles säkert att arbetsplatsen aldrig riktigt färdig.

Så är framtidens kontor inte en plats utan snarare en tjänst. Varför inte på en båt?

/ TNB

Kommentarer inaktiverade.