Utvecklingsförmåga

Vad krävs för att ständigt leverera bästa kundnyttan i en föränderlig värld? Kanske en rejäl struktur med regler och rutiner? Eller ändå inte, en fastlagd ordning risker ju att hindra snabba initiativ och nytänkande. Vad sägs om initiativkraft, spontanitet, och flexibilitet! Nu anar vi en organisation i oavbruten rörelse. Men hur blir det då med uthållighet och kvalitet, när verksamheten är händelsestyrd och beprövade arbetssätt överges för nya idéer?

Arbetplats - Utvecklingsförmåga

Äntligen en ny arbetsdag tillsammans!

Många lever i detta dilemma. Slits med det fåfänga hoppet om förutsägbarhet och det stressande kravet på att hantera det oväntade. Ibland uppstår dubbla agendor. På ytan råder strikt ordning och tydliga rutiner, men i vardagsarbetet tar man de genvägar som behövs för att arbetet ska bli gjort. Praktiskt kan tyckas, men förstås helt ohållbart i längden, när ingen tar ledningens beslut på riktigt allvar, utan mest fortsätter som man brukar.

Så finns det framgångsrika organisationer som förenar förmåga till snabb omställning med kontinuerligt lärande och kapacitet att uthålligt leverera rätt kvalitet i rätt tid. Ofta finner vi egenskaper som återkommer. Kvaliteter som kan vara självklara var och en för sig, men som också är sällsamt kompletterande när de läggs samman:

 – Överblick. När alla i organisationen intresserar sig för den omvärld man verkar i och förstår hur organisationen sammantaget skapar kundnytta. Till detta kommer möjlighet till återkoppling, att ha verktyg för var och en att snabbt förstå konsekvenserna av organisationens aktiviteter, exempelvis genom täta kundkontakter och transparent ekonomisk uppföljning

 – Handlingskraft. Erövras förstås genom uthållighet och tålamod, men handlar också om att var och en har rättighet, och faktiskt skyldighet, att ta initiativ. Både för att hantera problem och utveckla nya möjligheter. Med detta följer alltid rätten att bli förlåten om något går snett, och den gemensamma förmågan att lära och dra nytta av misstag.

 – Respekt. Innebär en grundläggande nyfikenhet, att var och en ser styrkan i olikheter och mångfald, och delar generöst på kompetens och erfarenheter. Det handlar också om inlevelse och omtanke, liksom att hålla ihop flocken med hjälp av starka gemensamma värderingar.

 – Ordning. Att resa med rätt, kanske även lätt, packning ökar handlingskraften. Väl strukturerad, relevant och lätt tillgänglig information ger överblick och förståelse. Tillgänglighet som ger hela gruppen möjlighet att agera effektivt och utvecklas.

 – Utbyte. För att möta kraven på ständig utveckling krävs även kunskapsöverföring mellan olika kompetenser, ansvarsområden, grupper, generationer och alla andra kategorier som användas för att sortera organisationer på längden och tvären. Att öppet kommunicera om uppdraget och arbetsförhållanden, och därmed ha förmågan att ställa om, lära nytt och byta position när så behövs.

Så samverkar och balanserar de olika aspekterna varandra. Genom överblick och ordning skapas utrymme för egenmakt och handlingskraft, med utbyte och respekt stärks förmågan att uthålligt och framgångsrikt resa tillsammans.

/ TNB

Kommentarer inaktiverade.