Aktivitetsbaserad arbetsplats i politiken

Hur bör framtidens kontor gestaltas? Frågan har inte oväntat seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna. Och det visar sig att alla partier gillar aktivitetsbaserade arbetsplatser! Nästan:

Arbetsplats - set me free

Det jäser i de djupa folklagren – Set me free!

  • Kristdemokraterna – För verklighetens folk – men är de så digitala?
  • Centern – En decentraliserad plats – för framgångsrik kärnverksamhet!
  • Folkpartiet – Ett lärande kontor – trots den uppenbara bristen på lydnad?
  • Moderaterna – En valfrihetsreform – eftersom just jag bestämmer min plats!
  • Miljöpartiet – Hållbart – delade resurser på mindre resurskrävande yta!
  • Socialdemokraterna – En jämlik arena – där rummet inte är en statusmarkör!
  • Vänsterpartiet – Utopin förverkligad – till var och en efter hens behov!
  • FI – Jämställdhet – och äntligen slutet på ett ängsligt patriarkalt ledarskap!

Nja inte riktigt alla:

  • Sverigedemokraterna – usch, allt var ju mycket bättre förr – nej till variation, mobilitet, kreativ mångfald, utbyte, tillit och annat läskigt!

/ TNB

 

Kommentarer inaktiverade.