Klara besked

– Hur är det egentligen, vad säger forskningen? Vilket sorts kontor är bäst? Rum på rad, öppna kontor, och hur stora ska de vara då, eller är det där nya som kallas aktivitetsbaserade arbetsplatser som vi ska satsa på? Här måste vi få klara besked!

Frågor som dessa ställs då och då, med förhoppningen om att få ett enkelt recept att följa, en gång för alla. Medan den sorgliga sanningen som vanligt är att det inte finns några enkla generaliserbara svar. Vilket kanske är tur, för då måste vi ju själva skärpa blicken, reflektera och ta eget ansvar.

Arbetsplats lab

Jakten på den eviga sanningen

En del forskningsansatser görs ändå kring den arbetsplats som vi kallar kontor. Ofta handlar de om upplevd hälsa, som man kopplar till skilda rumsutformningar. Var mår vi bäst?

En sak kan man ana  – människor som arbetat självständigt i ett eget rum under lång tid föredrar ibland den autonomi som denna ordning innebär, särskilt i jämförelse med övergång till större ödsliga kontorslandskap.

Ibland men inte alltid, omständigheterna kan ju variera, vilket inte kan utläsas av de svepande kategorier som ofta används i forskningen – rum, öppet etc – men däremot av de uppföljningar som löpande görs i vår praktik. Och då nyanseras bilden, användbara och inte helt överraskande risk- och framgångsfaktorer framträder:

Som att otrivsel och ohälsa exempelvis ökar med brist på möjligheter att välja arbetssituation efter behov, dålig akustik och blaskig ljussättning, håglös gestaltning, hänsynslösa arbetskamrater, menlöst ledarskap och en process utan någon delaktighet. Samt ibland, vilket är en smula exotiskt för en betraktare, att den öppna arbetsplatsens likvärdighet kan innebära en rejält traumatisk statusförlust, särskilt i hierarkiska organisationer som överlevt i brist på yttre utmaningar.

Men så är det också tvärt om: Att öppenhet och valfrihet ökar utbytet och tillfredsställelsen av att i samhörighet åstadkomma bra resultat. Att möjligheten till vederkvickelse och återhämtning stärks av vackert gestaltade miljöer. Att kreativiteten växer i en lekfull och tillåtande atmosfär.

Så vet hen med uppgift att forma en bra arbetsmiljö ganska väl vad som ska till. Att inte bara hantera de välkända riskfaktorerna i den fysiska och psykosociala omgivningen utan även att kompromisslöst säkerställa friskfaktorerna. Och att göra det i en tillitsfull dialog med hela organisationen.

Så förbannat jobbigt, så utmanande, så ansvarsfullt, så väldigt intressant!

/ TNB

Kommentarer inaktiverade.