God organisation, god arkitektur

I kvalificerade organisationer nyttjas ofta begreppet KASAM. Det står för Känsla Av SAMmanhang och betecknar ett tillstånd som stöder hälsa och hållbar utveckling. Tre kriterier ska uppfyllas. Tillvaron ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull.

Dettta kan innebära att var och en i organisationen ska förstå varför saker och ting sker, ska veta hur man ska handskas med problem och möjligheter och vara medskapande när det gäler att forma den gemensamma verkligheten. Mycket mycket uppfordrande om det tas på fullt allvar.

piranesiOnd arkitektur?

Kan detta vara ett sätt att närma sig begreppet arkitektur? Till och med god arkitektur, då till skillnad från ond. Kan vi påstå att meningen med arkitektens uppdrag är att skapa Kasam? Att åtminstonde bekämpa dess motsats: Förvirring, maktlöshet och alienation.

Det här sättet att resonera antyder att arkitektur har någon sorts dialog med användaren. Att arkitekturen inte finns, eller i alla fall inte är relevant, utan de upplevelser den skapar. Att betydelsen inte ligger i vad arkitekturen ÄR, utan vad den GÖR med människan. Och att arkitekten inte undslipper ansvaret för detta, utan tvärt om här har sin uppgift. Att med arkitekturen ge förutsättningarna för liv.

Och även om Kasam inte ensamt kan beskriva arkitekturens djupaste innebörd eller yttersta mening, kan tänkesättet i alla fall vara ett stöd i den vardagliga praktiken. Att de verktyg som arkitekturen förfogar över, som rumslig ordning, konstruktion, ljus och akustik, material och kulörer, i så fall ska förmedla en upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. En checklista i tre punkter. Pröva själv! Eller ta en sväng på stan och gör ett test av det som redan är skapat.

TNB

Kommentarer inaktiverade.