Omvärld i förändring

Att utveckla den arbetsplats som ska möta både dagens och framtidens utmaningar kräver inte bara kunskap om nuvarande behov utan även förståelse för de omvärldsförändringar och trender omkring oss som påverkar arbetssätt och arbetsplats. Några aspekter att ta med i planeringsarbetet är dessa:

Almanacka-hej-då

Ingen vidare efterfrågan…

Ekonomi – Medborgarna ser sig själva allt mer som konsumenter med makt att välja och välja bort, vilket ökar de krav som ställs på leveransen samtidigt som betalningsviljan är begränsad.  Varje organisation måste därför ständigt utveckla förmågan att tillhandahålla rätt tjänster till rätt kostnad. Även om kostanden för arbetsplatsen bara är en fjärdedel av lönekostnaden så är ett effektivt lokalnyttjande en given utgångspunkt för planering av arbetsplatsen.

Miljömässig hållbarhet – Den globala uppvärmningen utmanar alla delar av det globala samfundet. Rapporter om klimateffekterna kommer allt tätare och får återverkningar på samhällsliv och ekonomi. Lösningen kan finnas i utvecklad teknik, men främst genom effektivare lokalanvändning och klimatsmarta överenskommelser och beteenden.

Attraktiv arbetsgivare – För att attrahera och behålla kvalificerade talanger och kompetenser krävs lyhördhet för att möta medarbetarnas skiftande behov. Som att exempelvis utnyttja de äldre och erfarna som specialister, kulturbärare och mentorer. Att stimulera och utveckla de unga talangerna genom att ta tillvara deras nyfikenhet, drömmar och andra erfarenheter. Att välkomna nya medlemmar från den globala byn och dra nytta av deras skiftande bakgrund och unika färdigheter.

Ny teknik – Den nya informations- och kommunikationstekniken har förändrat förutsättningarna för arbetets plats och tid. Allt fler rutinuppgifter digitaliseras och automatiseras. Många spenderar lika mycket tid i de virtuella rummen som i det så kallade verkliga livet i telefonprat, e-post, chat, samarbete på projektplatser och distansmöten. Och allt kan ske på vilken plats som helst när tangentbord, skärm, kamera och uppkoppling finns i de flesta stora och små apparater. Utvecklingen utmanar synen på arbetstid och arbetsplats men ger också medarbetare och grupper möjlighet valfrihet att forma sin arbetsdag på bästa sätt.

Hela människan – Oavsett verksamhet är varje organisation till sist beroende av de människor som verkar i organisationen, Inte bara som medarbetare utan även som biologiska varelser, med gemensamma behov. En hälsosam arbetsplats hanterar inte bara kända arbetsmiljörisker utan beaktar även senare tids forskning kring hjärna och kropp. För att fungera optimalt över tid behöver människan variation, en växling mellan arbetssituationer för exempelvis fokuserat arbete, dialog, eftertanke, lek och vila. Lika viktigt är den fysiska rörelsen, att sitta still mer en halvtimme är förknippat med konkreta hälsorisker. Så är utmaningen att bygga in valfrihet, variation och rörelse som en naturlig del av arbetsdagen.

Från arbetstid till arbetsliv – Att dessa förändringar påverkar arbetslivet, inifrån och utifrån, är självklart. När arbetet innebär ständig förnyelse i samverkan med kunder och kollegor, är det allt färre som bara går till en arbetsplats och stannar där under hela arbetsdagen. När alla måste hjälpas åt duger inte traditionella hierarkiers trögrörliga beslutsordningar, utan ersätts med processer och allt mer självstyrande grupper. När lösningarna kräver allt mer samarbete mellan olika kompetenser kan allt färre sitta instängda för sig själva och fundera, och fler behöver mötas i effektiva och kreativa dialoger. När utvecklingen drivs av allt fler ansvarstagande medarbetare måste ledarskapet bidra med gemensamt riktning och individuellt stöd.

/ TNB

Kommentarer inaktiverade.