Rum för framgång

Hepicat samarbetar med organisationer i rörelse som utforskar framtiden och tar chansen att investera i förnyelseförmåga, produktivitet och hållbarhet. Vi bidrar till:

Workspace Development blir Hepicat. Ordet betyder ”Den som har sina ögon öppna” på det västafrikanska språket Wolof. Vandrar till USA under 1800-talet som ”Hep” med betydelsen cool och senare ”Hip” som i hipster.